Ken het geslacht van het kind: misschien is het verboden


Een richtlijn van de Raad van Europa bepaalt dat het gebruik van de identificatie van het geslacht van het ongeboren kind moet worden beperkt

In Dit Artikel:

De Raad van Europa staat op het punt om in het najaar een bepaling goed te keuren die strikte beperkingen oplegt aan de identificatie en communicatie met toekomstige ouders van het geslacht van het ongeboren kind.
De voorziening is gecreƫerd met als doel zich te verzetten tegen het gebruik van selectieve geslachtsmisbruik. In sommige landen, de voormalige Sovjet-Unie in primis, toevlucht totselectieve abortus van de foetussen van vrouwelijk geslacht met toenemende frequentie en deze trend veroorzaakt een echte gendercide.
Het volstaat te zeggen dat in landen als Armeniƫ, Azerbeidzjan, Albaniƫ, de verhouding tussen mannen en vrouwen en 112 mannen op 100 vrouwen en in Georgiƫ op 111 mannen op 100 vrouwen.
Deskundigen waarschuwen voor de risico's die worden veroorzaakt door hun toevlucht tot selectieve seksabortering: in de toekomst kunnen er ongebalanceerde bevolkingsgroepen zijn ten opzichte van het mannelijk geslacht. Ouderverenigingen strijden tegen een richtlijn die als onrechtvaardig wordt beschouwd en censuur tegen miljoenen ouders die niet van plan zijn een foetus af te schaffen louter vanwege zijn geslacht.
Maar wat houdt de goedkeuring hiervan in? resolutie van de Raad van Europa?
In werkelijkheid hoeven de regeringen van de afzonderlijke lidstaten de uitgevaardigde richtlijnen niet op nationaal niveau goed te keuren, maar deze instelling benadrukt zeker een reƫel probleem en heeft een groot gezag op communautair niveau.
Het valt nog te bezien hoe de 42 landen die tot de Raad van Europa behoren zullen besluiten zich te gedragen.
En wat denk jij?

Video: De vier dochters Bennet 2 (Pride and Prejudice, Dutch adaptation)