Parttime post-kraamtijd: alle rechten van een werkende moeder


De advocaat van behappyfamily spreekt over de rechten van een werkende moeder en in het bijzonder van het parttime post-kraamverzoek. Het nieuws van de Banenwet en hoe de deeltijdregering in de CCNL van handel en diensten is geregeld

In Dit Artikel:

Part-time post-kraamverzoek

Het combineren van werk en gezin is niet eenvoudig, dat weten we. Daarom gebeurt het steeds vaker dat de moederarbeider er een kiest als oplossing "Parttime contract". Hij besluit daarom de arbeidstijd te verkorten, maar ook het salaris.

Recht op deeltijd voor werkende moeders

De beroepswereld leeft de zwangerschap van een werknemer als een obstakel voor de bedrijfsproductiviteit en vaak worden vrouwen gedwongen om de baan te verlaten om bij hun kind te zijn. In Italië zijn er enkele garanties voor werkende moeders, zowel tijdens de zwangerschap als na het moederschap.

  • Allereerst het recht op behoud je baan tot het eerste jaar van zijn of haar kind.
  • De moederarbeider (of de vaderwerker) kan voor een enkele keer de transformatie van de fulltime contract in deeltijd. De werkgever kan zich niet tegen het verzoek verzetten, maar is verplicht om binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek de transformatie van het contract uit te voeren.
Ouderschapsverlof ook gegarandeerd voor zelfstandigen

Parttime post-kraamtijd: Banenwet

De nieuwe maatstaven voor afstemming van de regering-Renzi bieden de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te geven om zes maanden parttime in ruil te hebben. Deze maatregel is te vinden in het wetsbesluit tot uitvoering van het Jobs handelen die orde op de contractuele vormen zet. Ouderschapsverlof wordt betaald 30 procent van het salaris, met de part-time die u verdient een beetje meer.

Artikel 7 van het decreet definieert en verbreedt het uurlijks verlof beter. In de praktijk heeft de werknemer de mogelijkheid om part-time maatwerk te bouwen tijdens de periode van terugkeer van het moederschap Ouderlijk verlof horizontaal spreiden over hun werktijd. Vandaag kunnen een paar werknemers rekenen op 11 maanden afwezigheid van het werk in het geval van de geboorte van een kind. De leden van het afzonderlijke management moeten tevreden zijn met drie maanden die alleen de moeder kan nemen. Enerzijds proberen we door vrouwen parttime in ruil voor ouderschapsverlof in te voeren, vrouwen aan te moedigen hun werkplekken zo min mogelijk te verlaten. Anderzijds wordt de dekking van het ouderschapsverlof uitgebreid met de mogelijkheid om verlof op te nemen tot de 12e verjaardag van het kind.

  • Maar de mogelijke vervanging van ouderschapsverlof door een part-time arbeidsrelatie is niet de enige noviteit voor nieuwe ouders. Bijvoorbeeld, als gevolg van de Jobs Act, ouderschapsverlof kan worden aangevraagd tot het twaalfde jaar van het kind en niet langer, zoals eerder, alleen tot het achtste jaar is bereikt.
  • Een andere verandering betreft de parttime concessie, dat moet door de werkgever worden gegeven, niet in volgorde van verzoek, maar met voorrang aan ouders met samenwonende kinderen onder de dertien jaar of aan ouders met gehandicapte kinderen.

Parttime post-kraamtijd: handel CCNL

De algemene discipline op de moederschap bescherming (Wetsdecreet nr. 151/2001 en Wet 53/00) beschouwt het parttime verzoek van de moeder om gegrond en aanvaardbaar te zijn als zij zich van werk wil onthouden om haar jong kind bij te staan. Artikel 57 bis van de CCNL of commerce onderstreept ook dat de ouder van de werknemer het verzoek kan indienen bij de part-time.

Is het verplicht voor de werkgever om de deeltijdaanvraag te accepteren?

De CCNL benadrukt ook de limieten wat betreft de aanvaarding van de deeltijdaanvraag: bijvoorbeeld in bedrijven met een beperkt aantal werknemers, kan deeltijdarbeid worden toegekend aan niet meer dan één werknemer, afhankelijk van de productiviteit van het bedrijf. Dit betekent dat de nieuwe moeder het risico loopt dat haar aanvraag niet wordt geaccepteerd. De weigering om tijdelijk te transformeren van fulltime naar parttime kan legaal worden aangevochten en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever om de behoeften van de bedrijfsproductiviteit te demonstreren en de onmogelijkheid om een ​​andere werknemer in te huren voor de resterende tijd.

  • Parttime kan horizontaal zijn (elke dag minder tijd)
  • verticaal (tijdens de week zijn sommige vaste dagen voltijds, andere in deeltijd)
  • gemengd (de twee hierboven beschreven modi worden afgewisseld) of door "taakverdeling" of twee personen, die de tijd verdelen, bezetten dezelfde taak op voltijdse basis.
  • Tot slot heeft een nieuwe moeder de mogelijkheid om zich maximaal zes maanden te onthouden van werk (zelfs fractioneel) tot het kind 8 wordt (de zogenaamde optionele onthouding).

Parttime post-moederschap: tertiaire CCNL

In het tertiaire CCNL de part-time post-kraamtijd biedt de ingehuurde werknemers full-time onbepaalde bijstand aan het kind tot de voltooiing van het derde jaar. Met het moederschap, in het contract van de handel, worden de bedrijven gedwongen (tot het maximum van 3% van alle werknemers van het bedrijf) om de verzoeken om tijdelijke verandering van de arbeidsrelatie van voltijds naar deeltijd te aanvaarden. In het geval van bedrijven met 20 tot 33 werknemers kan er niet meer dan 1 part-time post-kraamtijd zijn, dit voor werk- en managementbehoeften. Bij meer vragen geeft de werkgever voorrang aan de hierboven gestelde vragen.

Het verzoek om deeltijds zwangerschapsverlof moet worden ingediend met een opzegtermijn van 60 dagen en moet de periode vermelden waarvoor de vermindering van de arbeidsduur wordt gevraagd.

Kortom, de nieuwe regels willen ervoor zorgen verdere garanties voor werknemers, meer nog als ouders, om de groei en toekomst van hun kinderen te bevorderen. Deeltijd aanvragen het is zeker een voordeel voor een moeder die voor haar kinderen kan zorgen. Maar de voordelen zijn niet alleen voor de werknemer! Deeltijd aan een moeder geven is de slimste keuze voor een bedrijf: een moeder die parttime werkt, is kalm, werkt harder en beter. We hopen dat Italië op dit gebied vooruitgang boekt in plaats van ons elk jaar meer en meer zorgelijke statistieken te verstrekken geboortecijfer: de vrouw vindt zichzelf meer en meer gedwongen om de wens op te geven om een ​​gezin te stichten om haar baan niet te verliezen. Hoewel dat van ouders geen baan is die "parttime" kan worden gedaan,

voor een moeder zou het zeker waardiger zijn om werk en gezin te kunnen combineren in plaats van iemands identiteit op te geven.

Video: Arnold Vonk, Nieuws- en opiniemaker