De nekplooimeting


Dit echografisch onderzoek bepaalt niet de zekerheid van het wachten op een kind dat is aangetast door chromosomale afwijkingen. Het is een screening op basis van waarschijnlijkheidsberekeningen

In Dit Artikel:

Nuchal-doorschijnendheid

de neutrale doorschijnendheid is een onderzoek dat plaatsvindt met de echografie die dient om een ​​percentage van de waarschijnlijkheid vast te stellen dat de foetus lijdt aan het syndroom van Down.

Het is geen genetische test en analyseert het vruchtwater niet, zoals ook de vruchtwaterpunctie het is geen diagnostische test. Het dient alleen om een ​​berekening te maken van de kans dat het kind het syndroom van Down heeft en in het geval van een positief resultaat wordt aanbevolen aan de toekomstige moeder om het syndroom van Down te ondergaan.vruchtwaterpunctie.

Echografie: foto's van zwangerschap

Echografie tijdens de zwangerschap: wat zie je? (20 afbeeldingen) Tijdens de negen maanden van de zwangerschap zal de zwangere moeder verschillende echografieën ondergaan. Dit is wat je kunt zien

Neckal transulcentie als het klaar is

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de twaalfde tot de dertiende week van de zwangerschap. De nekplooi die wordt veroorzaakt door de grotere vloeistof die aanwezig is tussen de huid van de nek van de foetus en de onderliggende membranen ter hoogte van de nek, wordt onderzocht bij echoscopisch onderzoek. De toename in dikte (die duidt op de positiviteit van het onderzoek) bepaalt een verhoogde waarschijnlijkheid om over te gaan tot een volgend invasief onderzoek zoals vruchtwaterpunctie of villocentesis.

Nuchal translucentie zoals het is uitgevoerd

De aanstaande moeder moet zich ervan bewust zijn dat de nekplooi translucent is het is een niet-invasief onderzoek die een goede echografie gebruikt om de dikte van de bovengenoemde vloeistof te berekenen, de aanwezigheid van hartafwijkingen, en om zicht te krijgen op de vorming van het neustussenschot dat een andere indicator vertegenwoordigt van een groter risico dat het kind het syndroom van Down heeft: deze chromosomale anomalie vertraagt ​​in feite de groei van het neustussenschot (60% van de kinderen met dit syndroom hebben het neustussenschot niet zichtbaar op de echografie).

Dit echografisch onderzoek het bepaalt echter niet de zekerheid van het wachten op een kind dat is aangetast door chromosomale afwijkingen. Het is een screening op basis van waarschijnlijkheidsberekeningen die rekening houden met de leeftijd van de moeder, de maternale oorsprong van de moeder en de aanwezigheid of afwezigheid van familiaire chromosomale syndromen.

Als de nekplooimeting is toegenomen, maar niet wordt gezegd dat de vrucht van de bevruchting een anomalie heeft, kunnen vrouwen invasieve screening uitvoeren (vruchtwaterpunctie of villocentesis) gratis voor de controle van het karyotype van het kind.

Onmisbare echo's tijdens de zwangerschap

Wat de lagere aanwezigheid van deze vloeistof betreft, is het waarschijnlijk een teken van foetale gezondheid dat a priori echter niet uitsluit dat een chromosomale of genetische anomalie aanwezig kan zijn. Alles is gebaseerd op wiskundige berekeningen van waarschijnlijkheid, en dit onderzoek is bedoeld om de zwangere vrouw te begeleiden bij de keuze voor meer invasieve maar absoluut zekere toekomstige onderzoeken.

De nekplooimeting heeft een waarschijnlijkheidswaarde gelijk aan 75-80%en het risico op een Down-kind is hoog als het gelijk is aan of groter is dan één kind bij 250 kinderen.

Deze screening kan alleen worden uitgevoerd of worden gecombineerd met maternale biochemische analyses met behulp van de bi-test of tri-test

Video: Nekplooimeting UMC St Radboud