Langduriger zwangerschapsverlof? Europees Parlement zegt nee


Het Europees Parlement verwees het voorstel voor een richtlijn inzake zwangerschapsverlof naar de parlementaire commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. De meest controversiƫle punten zijn de duur van het verlof en de hypothese van een vaderschapsverlof of verplicht co-bevallingsverlof

In Dit Artikel:

Het Europees Parlement verwees het voorstel voor een richtlijn inzake zwangerschapsverlof naar de parlementaire commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. De meest controversiƫle punten zijn de duur van het verlof en de hypothese van een verplicht vaderschapsverlof of co-zwangerschapsverlof. Het rapport vroeg om dverlenging van de bevallingsverlofperiode (maximaal 18 voorstellen) voor maximaal 20 weken, waarvan er 6 na de geboorte moeten worden gedaan en worden betaald met 100% van het laatste salaris.
Ook werd voorgesteld om de rechten van vrouwen vĆ³Ć³r en na de bevalling te versterken en om vaderschapsverlof of co-zwangerschapsverlof in te voeren van twee weken verplicht, geregeld betaald verlof. Voorstellen die niet in het Parlement worden gedeeld, blijkbaar zullen we de kwestie op het niveau van de parlementaire commissie verder bespreken.
Het Parlement heeft echter zijn advies gegeven over de richtlijn betreffende de gelijke behandeling van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, met name op het gebied van de sociale zekerheid.
De verwijzing naar het "vrouwencomitƩ" van het Edite ESTRELA-rapport (PSE, PT) werd besloten met 347 stemmen voor, 256 tegen en 10 onthoudingen. Als gevolg hiervan zal het Parlement het resultaat zijn van de komende verkiezingen in juni om dit probleem aan te pakken. Het verslag verwelkomde het voorstel van de Commissie om de bescherming te verbeteren voor zwangere werkneemsters, recent bevallen werkers en vrouwen die borstvoeding geven, waardoor zij gezins- en beroepsleven beter kunnen combineren en beter op de arbeidsmarkt kunnen blijven of om terug te komen.
Door met 550 stemmen vĆ³Ć³r, 14 tegen en 57 onthoudingen het verslag-Astrid LULLING (PPE / ED, LU) goed te keuren, verwelkomde het Parlement het voorstel om het communautaire rechtskader voor de toepassing van de beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van zelfstandigen en hun echtgenoten, teneinde dit effectiever te kunnen uitvoeren. Hij heeft echter enkele amendementen ingediend.
In tegenstelling tot de Commissie, die vrijwillige aansluiting bij socialezekerheidsstelsels voorstelt, is het Parlement van mening dat dit verplicht moet zijn en dat de lidstaten derhalve de nodige maatregelen moeten nemen om meewerkende echtgenoten in staat te stellen te profiteren van een niveau van bescherming die ten minste gelijkwaardig is aan die van zelfstandigen, onder dezelfde voorwaarden die op laatstgenoemden van toepassing zijn. Deze maatregelen moeten, aldus een amendement, de onafhankelijke aansluiting van echtgenoten bij de bestaande socialezekerheidsstelsels voor zelfstandigen op het gebied van gezondheidszorg, invaliditeit en ouderdomspensioenen garanderen. Bovendien moeten de socialezekerheidsbijdragen van meewerkende echtgenoten op dezelfde manier aftrekbaar zijn van belastingen als bedrijfskosten, net zoals de daadwerkelijk aan de echtgenoot betaalde vergoeding.
Een ander amendement roept de lidstaten op de nodige maatregelen te nemen om vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten in staat te stellen te profiteren van een periode van zwangerschapsverlof "aangepast aan hun specifieke behoeften" en hen in staat te stellen de duur te kiezen binnen de grenzen die voor de werknemers zijn vastgesteld werknemers
Bron: //europarl.europa.eu/

Video: