Kinder + Sport bevordert het "plezier om te bewegen"


Sporten is belangrijk voor een goede gezondheid, maar we moeten het met vreugde doen. De experts die door de Ferrero-groep zijn geĆÆnterviewd voor het project Kinder + Sport Joy of Moving herinneren zich dit

In Dit Artikel:

Kinder Sport Village Expo

"Een actieve levensstijl draagt ā€‹ā€‹niet alleen bij aan de fysieke ontwikkeling, maar ook aan de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling": het is met dit besef dat de Ferrero-groep het project promootte Kinder + Sport, Joy of Moving. Een initiatief dat in 2005 werd gelanceerd en dat tot nu toe aanwezig is in 27 landen, waaronder ItaliĆ«, en is gericht op jongeren.

Een van de vele activiteiten die door het merk worden gepromoot is ook die van de Expo 2015, waaraan Ferrero als officiƫle partner deelneemt en waar hij een gebied heeft gecreƫerd dat is gewijd aan kinderen en gezinnen. Een kleurrijke plek met een educatief pad dat is ontworpen om het 'plezier van bewegen' te brengen door echt originele motorisch aangedreven machines, zoals grote fietsen, houten paarden om te rijden en handmatig te bewegen en windsurfen om in evenwicht te brengen.

Vreugde van bewegen: een Europese vergelijking

Dit is waar we ook zijn gaan deelnemen aan een van de vele bijeenkomsten die zijn gepromoot om het belang van actieve levensstijlen voor jongeren te bespreken. Het thema was "vreugde om te bewegen ontmoet Europa", om een ā€‹ā€‹vergelijking te maken met andere Europese bedrijven die zich inzetten voor het bereiken van dezelfde doelstellingen drie professoren betrokken bij onderzoek en experimenten over het onderwerp: Claude Scheuer, voorzitter van EUPEA (European Physical Education Association), professor Paul Gately, oprichter van MoreLife (programma met betrekking tot de genezing en preventie van obesitas), en professor Caterina Pesce van de Foro University Italico di Roma die een experiment uitvoerde in het Kinderdorp in Alba.
Het is de bedoeling van het merk om verschillende Europese modellen gerelateerd aan motoriek in de verschillende schoolsystemen met elkaar te vergelijken, te beginnen bij de gemeenschappelijke ruimtes volgens welke actieve levensstijl het produceert betere burgers en dat een aanpak op jonge leeftijd gunstige effecten heeft op zowel het individu als de hele gemeenschap.
Claude Scheuer gaf een overzicht van de huidige Europese situatie met betrekking tot de benadering van het schoolsysteem voor lichamelijke opvoeding, ervan uitgaande dat "er is geen opleiding zonder lichamelijke opvoedingnaar". Een zeer sterke en belangrijke veronderstelling, als we nadenken over hoe weinig belang en ruimte er vaak aan dit onderwerp op onze scholen wordt gegeven. Ter ondersteuning hiervan toonde Scheuer aan hoe lichamelijke inactiviteit op jonge leeftijd een negatieve invloed heeft op het volwassen leven van de proefpersonen. Samengevat: inactieve kinderen zullen hoogstwaarschijnlijk worden inactieve volwassenen, ga het probleem vanzwaarlijvigheid en met negatieve sociale effecten, gekoppeld aan de gezondheidskosten die daaruit voortvloeien. In tegenstelling, lichamelijk actieve kinderen

ze zijn beter op school, ze behalen betere resultaten, ze zijn beter dan gezondheid, en ze zullen eerder in de toekomst actief blijven. De school is de enige plaats waar we alle kinderen kunnen bereiken, omdat alle kinderen naar school gaan en het grootste deel van hun dag daar doorbrengen.

Het is duidelijk dat de Europese situatie sterk varieert van land tot land, afhankelijk van het economische niveau van de laatste.

Het probleem is vaak dat op de lagere school soms het onderwijs in lichamelijke opvoeding wordt toevertrouwd aan algemene leraren. Dit belemmert een correcte en volledige leer voor de jongens.

Met de kinderen op de Expo in Milaan

Een ander zeer interessant aspect benadrukt door Scheuer is dat

het niveau van lichaamsbeweging door kinderen hangt sterk af van dat van ouders. Daarom is het belangrijk om ook te focussen op ouders om betere resultaten te bereiken en het bewustzijn te vergroten.

Het probleem van obesitas: Italiƫ op de derde plaats

Paul Gately bracht zijn bijdrage, het resultaat van 15 jaar ervaring in het Verenigd Koninkrijk, met het programma MoreLife dat als doel heeft om het bewustzijn te stimuleren en de "wereldwijd probleem van obesitas".

In het Verenigd Koninkrijk hebben we het gewicht van kinderen in de afgelopen 8 jaar onderzocht (vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder) en we hebben geconstateerd dat de aanzienlijke toename van het gewicht op de leerplichtige leeftijd aankomt.

legde Gately uit, die ook een zeer interessant aspect benadrukte:

Obesitas betreft een beperkte groep van de bevolking die in dit opzicht het meest kwetsbaar is. Dit stelt ons in staat om een ā€‹ā€‹juiste aanpak te hebben, waarbij we ons richten op de kinderen die het meeste risico lopen

Gately liet er ook een zien Europese tafel over het aantal zwaarlijvige mensen waar Italiƫ niet benijdenswaardig is derde plaats, na Griekenland en Spanje. Het probleem is niet te onderschatten, gezien het feit dat gevolgen van obesitas zijn ook diabetes, kinderstoornissen, depressie, cardiovasculaire problemen, een laag zelfbeeld en dus ook een lagere kans op het afronden van studies, trouwen en het houden van de baan.
Laatste om in te grijpen was professor Pesce, die sprak over haar ervaring op Kinder Village of Alba (historische site van Ferrero), waar het in praktijk wordt gebracht met een andere benadering van fysieke activiteit, in feite nauw verbonden met het 'plezier van bewegen', zoals vermeld in de claim van het hele project.

Mind-body-activiteiten verhogen de creativiteit

Zeer gepassioneerd en oprecht was zijn toespraak waarin de leraar haar oorspronkelijke bedoeling wilde verduidelijken door deel te nemen aan het project:

Beperk de motorische activiteit niet door hem te associƫren met een eenvoudige consumptie van calorieƫn, maar eerder door het spelen van een echte training.

Vanuit dit gezichtspunt vond het experiment dat in het dorp werd uitgevoerd plaats, waar er een werd gehouden wetenschappelijk onderzoek blijvende 3 jaar,

de implementatie van een nieuwe onderwijsmethode die kan bijdragen aan de psychomotorische ontwikkeling van het kind en van de burger van morgen

De docent liet bemoedigende resultaten zien volgens welke "het percentage kinderen met enkele motorische problemen dat is overgegaan minder of niet langer hoger is geweest in onze experimentele groep Joy of Moving". Tot de voorgestelde activiteiten behoren locomotorische vaardigheden (rennen, springen, galopperen) en de mogelijkheid om objecten te besturen (manipuleren, lanceren, vangen). Professor Pesce heeft het thema van creativiteit verdiept en laat zien hoe

lichaamsbeweging stimuleert een aantal chemische factoren in de hersenen die de creativiteit en originaliteit van het denken van kinderen vergroten

Het leidmotief van de hele studie, herhaald in de conclusies van professor Pesce, blijft

De vreugde van bewegen, de vreugde van bewegen, om voor een heel leven actief te blijven. Anders gaan er veel op straat verloren, met de ernstige gevolgen die we hebben gezien.

Als je het onderwerp wilt verdiepen, kun je het boek raadplegen Joy of Moving (Calzucci Mariucci), waarvan professor Pesce een van de auteurs is en een educatieve methode uitlegt die begint "vanaf de ontwikkeling van het lichaam in beweging om de vorming van de burger te bereiken" en samen biedt 80 kaarten voor bewegingsgames om thuis en in de open lucht te doen met de kinderen

Video: