Hoe wiskunde aan kinderen te leren


Wiskunde is een fundamenteel onderwerp waarmee we al vanaf jonge leeftijd een basisbenadering nodig hebben. Natuurlijk is het niet gemakkelijk om kinderen les te geven in wiskunde, maar je moet toch proberen om speelse manieren te vinden om te doen...

In Dit Artikel:

introductie

Wiskunde is er een fundamenteel onderwerp waarmee je een basisbenadering sinds zeer klein. Het is duidelijk dat het de wiskunde voor kinderen het is niet gemakkelijk, maar je moet nog steeds proberen om speelse manieren te vinden om ervoor te zorgen dat het baby je begint er dichtbij te komen, vertrouwd te worden en het eindelijk te leren. De school is de steunpunt van leren van een kind, maar het is essentieel om ook thuis te oefenen om de concepten op te lossen en te begrijpen grotere rust die op het eerste gezicht misschien moeilijker lijken. Deze gids is bedoeld om uit te leggen hoe kinderen wiskunde kunnen leren.

nodig

  • Kennis van getallen
  • Gebruik hulpmiddelen en praktische voorbeelden

De eerste benadering van de wereld van de wiskunde

Wat meteen aan de kinderen moet worden gedaan, is dat, hoewel het omgekeerd lijkt, we niet geconfronteerd worden met een abstracte kwestie, maar wel met de meest concrete. Daarom moeten de eerste beginselen van de wiskunde die het kind verkrijgt noodzakelijkerwijs van praktische aard zijn, zodat het proces van assimilatie en begrip automatisch en vooral natuurlijk is. Bijvoorbeeld, het tellen van de vingers van een hand, het tellen van voorwerpen (misschien speelgoed waarmee het kind elke dag speelt, zoals auto's, speelgoedsoldaatjes, enz.) Kunnen meer inhoud geven aan onze uitleg en kunnen kinderen helpen het mechanisme te begrijpen dat is de basis van de eerste twee bewerkingen, optellen en aftrekken (ik heb bijvoorbeeld vijf auto's en geef me er nog twee, hoeveel heb ik? Of ik heb vijf auto's maar binnenkort drie, hoeveel zijn er nog?). het kind begrijpt en verwerft de conceptuele betekenis die verbonden is met getallen met zijn eigen praktijk, waardoor ervaring snel wordt opgebouwd. Wiskunde, voorgesteld als abstracte materie, zal door de kleine student nauwelijks worden begrepen. Om deze reden zullen praktische voorbeelden hem meer kunnen betrekken en de basisconcepten duidelijker maken.

De eerste operaties

Zodra de student de nummerbasis heeft verworven en begrijpt dat ze zeer precieze hoeveelheden vertegenwoordigen waarmee men kan "werken", kan men doorgaan met het vergroten van zijn competenties door de berekening in te voegen. Het belangrijkste is om geen haast te hebben en te wachten tot het kind de juiste dosis "praktische concepten" heeft geleerd, zoals te zien is in het vorige punt. Nu, met behulp van dezelfde hierboven beschreven oefening, kunnen we verder gaan met de voorlopige uitleg van het concept van ensemble en vervolgens geeft het concept van de eenvoudigste bewerkingen en het samenvatten van verschillende objecten aanleiding tot een toevoeging, terwijl ze worden verwijderd tot een aftrekking. We kunnen, zoals reeds gezien, het eenvoudige voorbeeld toepassen van het toevoegen of verwijderen van een set auto's of van een container met ballen, steentjes of knijpers, kleine voorwerpen gemakkelijk hanteerbaar. Als je ze niet bij de hand hebt, kun je de potloodkleuren gebruiken die elk kind in zijn schoolkoffer heeft. Een kleur toevoegen betekent meer kleuren hebben, een kleur verwijderen betekent één kleur minder hebben.

Verdeling en vermenigvuldiging

In een tweede keer zullen we proberen het kind de scheiding te laten begrijpen. Als u kleuren of games altijd op de tafel plaatst, deelt u ze tussen u in, zodat u het concept visueel kunt begrijpen. De verdeling kan ook worden begrepen met praktische voorbeelden met betrekking tot het kind en de broers en zussen, de games die beschikbaar zijn, enzovoort. Uiteindelijk gaan we verder met vermenigvuldiging in een poging uit te leggen dat vermenigvuldigen betekent dat je meerdere keren een getal herhaalt, voor jezelf of voor andere getallen, en uiteindelijk een grotere hoeveelheid bereikt dan waarmee we begonnen zijn. Ook hier kunnen praktische voorbeelden ons enorm helpen. Nu blijft de rots van de "waarde van getallen" over. Laat het kind begrijpen dat 10 eenheden overeenkomen met een dozijn, en dat tien tientallen tot honderd een complexer onderwerp is, maar door stokken op de notitieblok, sterren, vierkanten of korrels te trekken, kunt u het direct en beknopt uitleggen, tien eenheden in een figuur te groeperen, die we "tien" zullen noemen. Ook de geometrie die later zal starten, zal gebruik maken van een praktische ondersteuning.

tips

Nooit vergeten:

  • Gebruik gamemateriaal als je een weigering vindt
Enkele links die nuttig voor u kunnen zijn:
  • Wiskunde voor kinderen

Video: Tafeltjes leren Omgekeerd De tafels leren van 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rekenen