Geboortebegeleidingsfonds. Wie kan het aanvragen en hoe het werkt


De nieuwste stabiliteitswet heeft gezorgd voor een fonds voor de financiering van de geboorte, waarvan het doel is om de financiering te waarborgen voor gezinnen van kinderen die zijn geboren of aangenomen vanaf 1 januari 2019 tot de leeftijd van drie jaar

In Dit Artikel:

Geboortebegeleidingsfonds

Gezinnen met een of meer kinderen die zijn geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2017 zal toegang hebben tot de Geboortebegeleidingsfonds verwacht van Decreet van 8 juni 2017, gepubliceerd in Publicatieblad.

Het doel van dit fonds, opgericht bij het departement voor gezinsbeleid van het voorzitterschap van de Raad van Ministers, is om het geboortecijfer te verhogen en financiering te garanderen voor families van kinderen die zijn geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2017 en tot de leeftijd van drie jaar.

De staat zal dan als garant optreden en zal die gezinnen ondersteunen die het moeilijk vinden om financiering te krijgen omdat ze onvoldoende garanties hebben. Toegang tot krediet is mogelijk dankzij de kwestie van directe garanties, inclusief garanties, aan banken en financiƫle intermediairs.

Zwangerschapsbonus 2017

Vereisten voor toegang tot het Fonds

  • Zoals we lezen in de tekst van de GU General Series n.2013 van 12-09-2017, is de ouderlijke verantwoordelijkheid van kinderen geboren of aangenomen van 1 januari 2017 tot het derde jaar van de leeftijd van de kind of binnen drie jaar na vaststelling, die hebben ingediend in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden vastgesteld door het memorandum van overeenstemming als per art. 4, lid 2, de verklaring waaruit de geboorte of adoptie van hun kind blijkt. In het geval van pleegzorg of gedeelde verantwoordelijkheid is slechts Ć©Ć©n lening toegestaan.
  • De begunstigden van de in lid 1 bedoelde leningen moeten over de volgende aanvullende vereisten beschikken:
  1. Italiaans staatsburgerschap, of van een lidstaat van de Europese Unie of, in het geval van een niet-EU-burger, EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen volgens art. 9 van het wetsdecreet van 25 juli 1998, n. 286 en latere wijzigingen;
  2. Woonplaats in Italiƫ

Wat is de maximale limiet die kan worden toegepast voor een lening?

Financiering komt in aanmerking voor een totaal van niet meer dan tienduizend euro en tegen een vaste rente niet hoger dan de Average Global Effective Rate (TEGM) op persoonlijke leningen die elk kwartaal door het ministerie van Economie en Financiƫn worden gepubliceerd overeenkomstig de wet van 7 maart 1996, nr. 108.

Wat is de duur van de lening?

De lening mag i niet overschrijden 7 jaar.

Wijze van toelating tot het Fonds

  1. De kredietgever, die de documentatie verzamelt die de begunstigde bevestigt in het bezit te zijn van de vereisten voor het verkrijgen van de lening, stuurt aan de Beheerder het verzoek om toelating tot het Fonds om de in art. 3, samen met een kopie van de bovengenoemde documentatie;
  2. De Beheerder wijst aan het verzoek een progressief positienummer toe, op basis van het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut van aankomst van het verzoek, evalueert het bezit van de vereisten door de begunstigden, controleert de beschikbaarheid van het Fonds en informeert de kredietgever over de uitkomst van het voorlopige onderzoek en de mogelijke toelating tot de garantie van het Fonds;
  3. De kredietverstrekker, op straffe van verval van de garantie van het Fonds, stelt de Beheerder op de hoogte van de voltooiing van de financieringstransactie of de niet-betaling van de lening binnen zestig werkdagen na het verzoek waarnaar wordt verwezen in de vorige brief

Aan wie kan de lening worden aangevraagd?

Zoals we in het PB lezen, kan de lening worden aangevraagd bij de banken die zijn geregistreerd in het register van wetgevingsdecreet nr. 385/1993 of financiƫle intermediairs geregistreerd in de lijst van art. 106 van hetzelfde decreet.

Leninggarantie vereist

De staatsgarantie dekt 50% van de uitbetaalde bedragen (dus bijvoorbeeld 5 duizend euro van de 10 duizend).

De stabiliteitswet heeft een financiƫle enveloppe van 14 miljoen euro opgeleverd voor het jaar 2017, 24 miljoen euro voor het jaar 2018, 23 miljoen euro voor het jaar 2019, 13 miljoen euro voor het jaar 2020 en 6 miljoen euro per jaar vanaf het jaar 2021.

We verwachten instructies van het Department of the Family voor de werking van de aanvraagprocedure en voor meer informatie over het aanvragen van de lening.

Video: