Gezinstoelagen 2019 van de gemeente: de verhogingen voorzien door het INPS


Het INPS, met de circulaire nummer 29 van het lopende jaar, heeft het bedrag en de modaliteiten voor het aanvragen van de gezinsbijslag vastgesteld, die voor 2019 een stijging van 1,1% vertoonden

In Dit Artikel:

FAMILIE OPDRACHTEN GEMEENSCHAPPELIJK 2014 - De kinderbijslag van de gemeenten voorjaar 2014 heeft zich geregistreerd een toename van 1,1%. L 'INPS, met de circulaire nummer 29 van het lopende jaar definieerde hij het bedrag en de procedures voor het aanvragen van de bijdrage.
LEES OOK: Gezinstoelagen 2014. Hoe en wanneer ze moeten worden opgevraagd
BEDRAG MET TOENAME VAN FAMILIEBELONSTELLINGEN 2014 - In detail zal de kinderbijslag een maandelijks bedrag van 141,02 euro hebben. Op een jaarlijkse basis, berekenend voor dertien maanden, zal het bedrag 1.833,26 euro bedragen. Het bedrag van de subsidie ​​wordt jaarlijks herzien op basis van de wijziging in de ISTAT-index. Zoals we lezen op de INPS-website, kan dit voordeel worden gecombineerd met elke andere gezinsbehandeling en vormt het geen inkomen voor belasting- en socialezekerheidsdoeleinden.
FAMILIE CONTROLE 2014 MODULES - De aanvraag en de bijbehorende formulieren moeten worden ingediend bij de gemeente van verblijf uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor daarom wordt verzocht de toelage aan de familie-eenheid. Het moet worden vergezeld door I.S.E., een verklaring over de samenstelling en de economische situatie van de familie-eenheid.
WAT IS DE FAMILIE CHECK VOOR 2014- Gezinstoelage het behoort tot de kernen van Italië en de gemeenschap dat ze het aanvragen bij de gemeente waar ze wonen, volgens de Financieringswet van 1999. De vereisten waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:
1) in het gezin er moeten ten minste drie minderjarige kinderen aanwezig zijn (behorend tot dezelfde registerfamilie). Het moeten kinderen zijn van de verzoeker of van de echtgenoot of die zij in pre-adoptieve hechtenis ontvangen.
2) de waarde van de I.S.E, dat is de indicator van de economische situatie van de familie-eenheid, mag voor 2014 de drempel van 25.384,91 euro niet overschrijden.
Om de jaarlijkse vergoeding te verkrijgen, is het ook noodzakelijk dat de ISE-waarde niet hoger is dan het bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de ISE voor het voordeel en de maatregel van de subsidie ​​op jaarbasis: daarom zal de indicator van de economische situatie niet groter zijn dan het verschil tussen de ISE-limiet van 25.384,91 en het jaarlijkse bedrag van 1.833.26
wat overeenkomt met € 23.551,65.
LEES OOK: Bonus Baby en sociale kaart, wat verandert in 2014
Onder de bijdragen ten gunste van het gezin die een stijging hebben geregistreerd op basis van de jaarlijkse herwaardering van de ISTAT-index er is ook de moederschapsuitkering. Op jaarbasis is dit 1.691,05 euro.
FAMILIECONTROLES 2014: HOE HET WERKT
MEER WETEN: Ga naar de Inps-website om gemeenschappelijke gezinsleden te controleren
Inps Zwangerschapsuitkering van de gemeenten

Video: