Dag tegen kinderarbeid


Meer dan 150 miljoen kinderen zijn werkzaam in kinderarbeid, waaronder de zwaarste vormen van werk

In Dit Artikel:

Werelddag tegen kinderarbeid

de 12 juni aandacht voor kinderarbeid, een sociale plaag die enorme proporties aanneemt, vooral in sommige delen van de wereld. UNICEF heeft aangekondigd dat meer dan 150 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar wereldwijd gedwongen worden tot kinderarbeid en dat 115 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar worden ingezet in de zwaarste en ernstigste vormen van werk, zoals zware ladingen, contact met chemicaliƫn, lange ploegendiensten.
De dag tegen kinderarbeid werd gevestigd in 2002 door de wil van deIlo (Internationale Arbeidsorganisatie) en het voornaamste doel ervan is om het bewustzijn over dit vaak vergeten onderwerp te vergroten.
Zoals hij beweerde Giacomo Guerrera, Voorzitter van Unicef ā€‹ā€‹Italia, het ongebreideld fenomeen van kinderarbeid is vooral een gevolg van armoede en sociale ontbering

in ontwikkelingslanden worden veel kinderen gedwongen als wees te werken of gescheiden van families, of omdat ze het gezinsinkomen moeten ondersteunen

Zeer moeilijke situaties voor kinderen en voor meisjes, de leefomstandigheden worden nog moeilijker omdat ze naast het werken vaak te maken hebben met het huisbeheer of de groei van de jongere broers en zussen.

Hoe in te grijpen om het fenomeen werkgelegenheid voor kinderen op het werk een halt toe te roepen?

L 'Unicef legt dat uit het bevorderen van onderwijs voor kinderen het is het belangrijkste en meest effectieve wapen om het spook van onwetendheid af te weren dat vooral een "gebrek aan kennis van de eigen rechten en mogelijkheden" vertegenwoordigt.
Het is ook belangrijk om een ā€‹ā€‹grotere verspreiding van de cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, om kinderen te beschermen door samen te werken met overheden en bedrijven om te zorgen voor respect voor de rechten van kinderen op de werkplek.
Talrijke verenigingen die betrokken zijn bij de activiteiten van de Werelddag tegen kinderarbeid, van Cesvi tot Terres des Hommes, die de gelegenheid gebruikten om verhalen over hoop en wederopbouw te vertellen waarin kinderen werden gezien als protagonisten.

Aan de vooravond van de 2018-dag maakte de IAO de laatste bekend Wereldrapport over kinderarbeid 2015 waaruit blijkt dat minstens 218 miljoen kinderen en adolescenten in de wereld gedwongen zijn om te werken, vaak in risicovolle banen.

Jongens en meisjes, jongens en meisjes van 5 tot 17 jaar oud worden tewerkgesteld in onderbetaalde banen en vaak vaak gevaarlijk voor de gezondheid, die ze na verloop van tijd in het lichaam afslijten en in de geest vernietigen. Deze plaag is wijdverspreid in de armste landen ter wereld, zoals Afrika, Aziƫ en Zuid-Amerika waar dit fenomeen de oorzaak en het gevolg is van de armoede in de gebieden.

Van de verschillende projecten die worden geboren om dit fenomeen tegen te gaan, laten we het onthouden l 'Kinderwerk begrijpen (UCW) uitgevoerd door UNICEF, ILO-IPEC en de Wereldbank, de laatstgenoemde geboren met het doel om de realiteit van kinderarbeid te registreren en te volgen met als doel: om kinderen het recht op kindertijd te geven.

En kinderarbeid is ook aanwezig in Italiƫ. Zoals we lezen op Save The Children en een Statistisch Dossier van juni 2013, opgesteld door Save The Children en de B. Trentin Association, 16-jarige werkende mensen worden geschat op ongeveer 260.000, dat is 5,2% van de bevolking in leeftijd.

Het is interessant op te merken hoe deze concentratie van werkervaring in de pre-puberale leeftijd kan worden gekoppeld aan het fenomeen van "voortijdige schoolverlaters", dat, zoals opgemerkt, in Italiƫ een piek heeft in vergelijking met andere EU-landen.

In ons land (gegevens voor 2011) heeft 18% van de jongeren in de leeftijd tussen 18 en 24 het hoogste schooldiploma behaald en geen door de regio erkende beroepsopleiding gevolgd met een duur van meer dan 2 jaar, noch zij gaan naar schoolcursussen of voeren opleidingsactiviteiten uit (vergeleken met een Europees gemiddelde van 15% en bijna het dubbele van de door de Europese Unie vastgestelde benchmark van 10%).

Zoals blijkt uit het ILO-rapport van de Wereldklassen Kinderarbeid 2015, zal een kind dat gedwongen is om vooruit te werken, tweemaal het probleem van zijn leeftijdgenoten hebben om toegang te krijgen tot een fatsoenlijke baan op volwassen leeftijd, veel meer risico lopen om in de marge van de samenleving te blijven, onder exploitatieomstandigheden. Het is van cruciaal belang om minderjarigen kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, ten minste tot de minimumleeftijd voor toegang tot de arbeidsmarkt om te zorgen voor de verwerving van basiskennis en vaardigheden die aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. We moeten voorkomen dat kinderarbeid het heden en de toekomst van kinderen in gevaar brengt en actie ondernemen om dit te voorkomen, zowel in ontwikkelingslanden als in de meer welvarende landen, waaronder Italiƫ

zei Furio Rosati, ILO en directeur van de ILO-UNICEF-Wereldbank Understanding Children's Work (UCW)

Video: Arte: Dag tegen Kinderarbeid - i.s.m Ministerie van Buitenlandse Zaken