Bevestigde de bonus Mamma morgen 2019, voor zwangere vrouwen


800 euro als een zwangerschapsbonus 2019: vereisten en procedures voor het aanvragen van de bonusmama morgen

In Dit Artikel:

Bonus moeder morgen

De stabiliteitswet bevestigde ook voor dit jaar de Bonus moeder morgen, ook wel bekend als Zwangerschapsbonus of geboorteprijs. De bijdrage omvat inkomenssteun voor aanstaande vrouwen. Hier is alles wat we moeten weten over de vereisten, de bedragen en hoe de aanvraag in te dienen.

Bonus moeder morgen 2018

De geboortepremie is gelijk aan 800 euro in één oplossing en is bedoeld voor vrouwen die de zevende maand van de zwangerschap zijn gepasseerd of op het punt staan ​​een kind te adopteren. De aanvraag moet worden ingediend na de voltooiing van de zevende maand van de zwangerschap en in ieder geval, onverwijld, binnen een jaar na de geboorte, adoptie of bewaring

De vereisten voor de moeders bonus morgen 2018

De 800 euro bonus wordt betaald doorINPS en is bedoeld om vrouwen te helpen die verwachten dat een kind tijdens de zwangerschap kosten betaalt (examens, medicijnen, bezoeken, producten voor de vroege jeugd, enz.), maar ook aan degenen die het proces van adoptie hebben voltooid.

de Moms Bonus morgen sluit zich daarbij aan baby die voorziet in een bijdrage van € 960 voor de eerste 3 levensjaren van het kind en de oppas en bonus voor de baby dagopvang, gelijk aan 600 euro, voor vrouwen die afstand doen van het optionele verlof. Deze i vereisten om de Moms Bonus morgen 2018 aan te vragen:

 • De zevende maand van de zwangerschap hebben bereikt
 • o een minor, nationaal of internationaal geadopteerd hebben, geordend met een zin die definitief is geworden volgens de wet n. 184/1983;
 • Woonplaats in Italië
 • Italiaans of gemeenschapsburgerschap
 • Voor niet-EU-burgers, de EU-verblijfsvergunning voor verblijfsvergunners of een van de verblijfsvergunningen voor gezinsleden van EU-burgers
 • Niet-EU-burgers met de status van politieke vluchtelingen of met subsidiariteitsbescherming worden als Italiaanse burgers behandeld.
 • Voor niet-EU-burgers is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een van de verblijfsvergunningen voor gezinsleden van EU-burgers als bedoeld in de artikelen 10 en 17 van Wetgevend Decreet n. 30/2007, als per ministeriële indicaties met betrekking tot de uitbreiding van de voorschriften met betrekking tot de geboortetoelage aan de maatregel in kwestie (zie INPS rondschrijven 214 van 2016)
 • In het geval van meervoudige geboortede aanvraag indien reeds ingediend aan het einde van de zevende maand van de zwangerschap zal ook bij de geboorte worden gepresenteerd met de opname van informatie van alle minderjarigen die nodig is voor de integratie van de reeds gevraagde premie, vergeleken met het aantal geboorten.

De bonus wordt ook erkend voor vrouwen die na de zevende maand zijn gestopt met zwangerschap.

Wanneer moet je de aanvraag indienen?

De aanvraag moet worden ingediend na de voltooiing van de zevende maand van de zwangerschap en in elk geval binnen één jaar na het optreden van de gebeurtenis (geboorte, adoptie of toewijzing).

Wijze van toekenning van de bijdrage

Het voordeel wordt geleverd in één oplossing voor een van deze evenementen:

 • zwangerschap van de zevende maand
 • bevalling, zelfs vóór het begin van de achtste maand van de zwangerschap
 • goedkeuring van een minderjarige, nationale of internationale, na een definitieve uitspraak
 • nationale of internationale voorafgaande goedkeuring

Hoe vraag ik morgen de Moms Bonus aan?

Omdat het een ondersteuning is die rechtstreeks door deINPS het is goed om verbinding te maken met de institutionele site en de vereisten en procedures voor toegang te lezen.

De aanvraag kan worden ingediend bij INPS:

 • via het web, gebruik van de inps portalservices, direct toegankelijk via de Pin;
 • aanroepen van het Integrated Contact Center op 803164, gratis vanaf een vaste lijn, of op 06164164 voor oproepen van mobiele telefoons die aan de gebruiker worden gefactureerd;
 • of via de patronati en caf

Hoe een zwangerschap te certificeren

 • Degenen die op een kind wachten, moeten een gezondheidscertificaat overleggen dat is afgegeven door de arts met vermelding van de vermoedelijke leverdatum.
 • Als het na de geboorte wordt gepresenteerd, moet de moeder de geboortedatum en de algemeenheid van het kind zelfcertificeren.
 • Het originele certificaat of de authentieke kopie moet worden ingediend bij de INPS-balie of per aangetekend schrijven, of het nummer van het telematicaprotocol van het door de arts van de nationale gezondheidsdienst of de ASL-aanbestedende dienst afgegeven certificaat mag openbaar worden gemaakt.

 • Of als u al een vraag bij INPS hebt ingediend voor een andere uitkering (bijvoorbeeld vrijstelling van werk voor moederschap met een verhoogd risico), geef dan aan INPS aan dat u de zwangerschap al hebt gecertificeerd voor de vorige praktijk.

 • Voor toekomstige niet-werkende moeders is het als alternatief voor het zwangerschapscertificaat mogelijk om het 15-cijferige identificatienummer van een medisch voorschrift van een arts aan te geven, met vermelding van de vrijstellingcode die is opgenomen tussen M31 en M42.

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Bonus voor gezinnen 2018

Opsommen wat zijn de verschillende maatregelen die al actief zijn en gefinancierd worden door de stabiliteitswet om gezinnen te ondersteunen?

 • Moms Bonus Morgen 2018: een bonus van 800 euro voor zwangere vrouwen die de zevende maand van de zwangerschap hebben bereikt;
 • Babybonus: een jaarlijkse vergoeding van 960 euro voor de eerste drie jaar van het leven van het kind. Alle informatie op de INPS-website
 • Bonus kinderdagverblijf en oppas voor baby's: een bijdrage van 600 euro per maand voor elke maand waarin het optionele verlof niet wordt gebruikt. De bonus wordt betaald in de vorm van een tegoedbon die wordt afgeleverd bij de oppas of rechtstreeks wordt verstrekt aan de gekozen school, die moet worden opgenomen in de lijst met deelnemende kinderdagverblijven. Info op de INPS-website
 • sociale kaart of aankoopkaart: de SIA is uitgebreid tot het hele Italiaanse grondgebied. Info op de INPS-website
 • Cultuurbonus van 500 euro voor alle jongens die 18 jaar oud zijn: te besteden in theater, cursussen en nog veel meer. Voor informatie verbinding maken met de speciale site;
 • zwangerschapsuitkering van de staat: als alle werkende vrouwen recht hebben op betaald zwangerschapsverlof met 80% van het salaris, biedt INPS een variabele zwangerschapsuitkering voor atypische of niet-werkende werknemers. Om hier te worden bijgewerkt is de pagina van de speciale INPS-website.

Video: DOMINION Documentary | 2018