De Bes-kinderen en het ouderpaar


Bes kinderen zijn kinderen met speciale onderwijsbehoeften. De psycholoog legt ons uit wat de taak van de school en van de ouders is in geval van kinderen met cognitieve of gedragsproblemen

In Dit Artikel:

Kinderen Bes

Ingang naar school voor kinderen, soms is het echt moeilijk, niet alleen omdat ze onmiddellijk moeilijkheden ondervinden bij het invoegen of aanpassen aan nieuwe lesmethoden, maar ook omdat sommige van hen echte belemmeringen met betrekking tot het leren en uitvoeren van bepaalde taken. Een situatie van ongemak Sociaal-cultureel, cognitief of gedragsmatig, op dezelfde manier, kan voor het kind een onoverkomelijke rots zijn. Het wordt daarom moeilijk om op gelijke voet te staan ā€‹ā€‹met de andere metgezellen of om correct te reageren op de behoeften, soms pretentieus, van leraren en volwassenen.

Wie zijn de BES?

In de jaren zeventig werden de speciale klassen en alle leerlingen in hetzelfde klaslokaal afgeschaft. Ondersteunende docenten blijven binnen de klassengroep en volgen de student met specifieke problemen op de voet. inclusiviteit het wordt een belangrijk aspect voor elke student die presenteert problemen van cognitieve of gedragsmatige aard. Met de wet 170/2010 verandert de situatie en worden handicaps aan de leerstoornissen toegevoegd met als gevolg een aanzienlijke toename van de certificeringen. Blijkbaar komen ze vaker voor dan je zou denken. In andere opzichten lijkt er een te zijn overtollige diagnose van DSA.

Specifieke leerstoornissen (D.S.A.)

Het acroniem BES geeft de categorie kinderen met aan speciale onderwijsbehoeften zelfs alleen voor korte periodes

om fysieke, biologische, fysiologische redenen of zelfs om psychologische en sociale redenen, met betrekking waartoe het noodzakelijk is dat scholen een adequaat en persoonlijk antwoord bieden (Ministeriƫle Richtlijn van 27.12.2012)

Hetzelfde vat ze samen in drie verschillende typen:

 • Handicap (beschermd door wet 104/92)
 • Specifieke leerstoornissen (DSA beschermd door L.170 / 2010, ADHD, borderline cognitive)
 • Sociaaleconomisch, taalkundig en cultureel nadeel.

Ze vallen in de BES, ook al zijn ze niet duidelijk omschreven in de wetgeving, niet-specifieke leerstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, intellectueel gemachtigde leerlingen (ik begaafd) (CNP, 2016).

Welke problemen hebben DSA's?

DSA's zijn stoornissen waarbij een bepaald functioneel gebied betrokken is, waardoor het intacte algemene intellectuele functioneren intact blijft:

 • dyslexie dat wil zeggen een storing in lezen (tekst decodeervermogen)
 • dysorthography dat is een schrijfstoornis, dat wil zeggen problemen met de fonografische codering en spelling)
 • dyscalculie dat is een verstoring in het aantal en berekeningsmogelijkheden (begrepen als het vermogen om cijfers te begrijpen en ermee te werken)
 • dysgrafie dat is een stoornis in de spelling (begrepen als een grafische motorische vaardigheid).

Wat zijn de directe gevolgen?

De moeilijkheid om in de pas te lopen met anderen of om de lessen op de juiste manier te volgen, leidt ertoe dat veel leerlingen de school voortijdig verlaten.

onbekwaamheid

Er zijn verschillende soorten handicaps, maar hierin, net als in andere gevallen, wordt het bestaan ā€‹ā€‹van Ć©Ć©n bepaald gebrek aan bekwaamheid om een ā€‹ā€‹activiteit uit te voeren op de manier of grenzen die als normaal worden beschouwd. Dit verwijst naar gedrag, communicatie, zorg voor de eigen persoon, lichaamsstructuur, bepaalde activiteiten, omgevingsfactoren. In het bijzonder kunnen ze zijn psychisch, fysiek of zintuiglijk. Wanneer een kind deze moeilijkheden heeft, is het duidelijk dat een dringende behoefte om op een constante en directe manier te worden gevolgd en verzorgd, een must is. De kwetsbaarheid ervan hangt soms juist af van de afhankelijkheid van een referentiecijfer en / of zorgverlening die fundamenteel is in schoolcontexten.

Zelfs kinderen met ADHD hebben aanzienlijke aanpassingsmoeilijkheden en worden vaak beschuldigd van het niet kunnen blijven in de klas. Hun relatie met de ander wordt problematisch, vooral als iemand zijn werkelijke onvermogen om te stoppen en zich comfortabel te voelen niet helemaal begrijpt zoals zijn metgezellen. Vaak kinderen met ADHD ze presenteren ook leerstoornissen en alleen de constantheid en ervaring van een persoon, of een groep mensen, kunnen hem helpen groeien en verbeteren vanuit het oogpunt van zijn cognitieve en relationele vaardigheden.

Het ouderpaar en het BES-kind

De eersten die de scholastieke en / of gedragsproblemen opmerken, zijn de hunne leraren die het noodzakelijkerwijs moeten communiceren met hun ouders of, integendeel, zij zijn de laatste om het te zien. Het ongemak is daarom niet alleen gerelateerd aan het kind, maar ook aan degenen die het omringen omdat praten erover complex wordt. Het accepteren van het feit dat het kind moeite heeft om de lessen te volgen, is niet altijd gemakkelijk, vooral als de problematiek te maken heeft met leren of een vertraging in cognitieve ontwikkeling of gedragsstoornis.

De verrassing, evenals de weigering of een mogelijke ontkenning door volwassenen, is meer dan begrijpelijk gezien het feit dat een ouder altijd het beste wil voor zijn kind, gezien het in staat is om te doen en gelijk te zijn aan anderen. Maar het kan gebeuren dat sommigen van hen meer aandacht nodig hebben, meer beschermd zijn en consequenter worden gevolgd in dagelijkse activiteiten. Ouder zijn is niet gemakkelijk ook en vooral vĆ³Ć³r mogelijk lijden waaraan het kind kan voldoen. De meest directe en praktische manier om het te helpen is precies dat van accepteer de aanwezigheid van een moeilijkheid om hem de mogelijkheid te bieden zijn groei te vergemakkelijken met meer eenvoud en natuurlijkheid.

Daarmee geconfronteerd, zou het in feite het ongemak anders kunnen beleven en meer gemotiveerd voelen om te slagen en die bijzonder gebrekkige gebieden te herstellen of aan te passen. Het is voor hen duidelijk dat 'niet adequaat reageren, falen' betekent dat ze als 'onbekwaam' worden bestempeld en dat ze in hun omgang met leeftijdsgenoten grote invloed hebben op hun zelfrespect.

Daarom is het vooral belangrijk begrijpen, tijdig ingrijpen, hem op de best mogelijke manier helpen en hem in staat stellen te profiteren van eventuele subsidies die via de school worden verstrekt.

Wanneer het de familie is om enige steun te weigeren, verandert de situatie omdat de eerste om het te verliezen hem zou zijn. Dit zou het zijne betrekken uitsluiting van schoolactiviteiten, een degradatie in de loop van hetzelfde verlies van belangrijke mogelijkheden voor herstel en ondersteuning die het bedrijf zou kunnen bieden. In feite heeft elke student het recht om op voet van gelijkheid met anderen te worden geaccepteerd, beoordeeld en ondersteund in leren, interpersoonlijke relaties en school inclusie. Het is daarom fundamentele samenwerking tussen de lokale structuren, de school en het gezin.

Wat te doen

Alle kinderen zijn nieuwsgierig, zelfs mensen met leerproblemen. Het feit dat ze niet weten hoe ze moeten schrijven of lezen, betekent niet dat ze het niet begrijpen, sterker nog, ze zijn vaak gevoeliger en oplettend dan vele anderen, dus het is aangewezen om vaak met hem te praten en hun interesse te bevredigen.

 • We moeten niet bang zijn om hem te informeren over zijn problemen ook omdat hij moet weten waarom hij niet correct kan lezen of schrijven en, in het geval, een scholastieke ondersteuning nodig heeft.
 • Het is goed om geaccepteerd te worden zoals hij is, met zijn kwetsbaarheid en zijn onzekerheden op een zodanige manier dat het spontaan kan groeien waardoor het door iedereen gewaardeerd wordt. Dit aspect is erg belangrijk voor de scholastieke en sociale integratie.
 • Laat hem begrijpen dat hij kan verbeteren, hem prijzend in al zijn successen en tegelijkertijd hem niet bedriegen over dingen die echt moeilijk voor hem kunnen zijn.
 • Het is belangrijk motiveren en autonoom maken ondanks de moeilijkheden.
 • Behandel je zelfrespecta is de eerste stap om zijn gezonde evolutionaire ontwikkeling te bevorderen ten koste van medische diagnoses of certificeringen.

Video: