Verander de achternaam: hier is het nieuws


Nieuwe regels voor degenen die hun achternaam willen wijzigen. Laten we eens kijken wat er verandert

In Dit Artikel:

Vanaf vandaag is het gemakkelijker om te veranderen achternaam.
De Raad van Ministers heeft in feite enkele wijzigingen aangebracht in de burgerlijke staat.
Allereerst moest je de applicatie doorsturen naar de eerste prefect die de zaak heeft geëvalueerd en vervolgens heeft doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken waar de uiteindelijke beslissing op van toepassing was, vanaf vandaag beslist de enige prefect.
LEES OOK: Kinderen, ja om ook de achternaam van de moeder te geven
Dit zal een significante toelating mogelijk maken besparing tijd voor burgers, een stroomlijning van procedures en besparingen in termen van kosten en werk voor de staat.
maar wat verandert er in de praktijk?
Allereerst is het mogelijk om de moeder achternaam naar de vaderlijke en iedereen kan erom vragen. Een belangrijke verandering sinds dit type verzoeken voortdurend toeneemt en er wordt geschat dat 400 mensen elk jaar een aanvraag moeten indienen
LEES OOK: Een alleenstaande ouder zijn
Plus vrouwen gescheiden (LEES) en hertrouwd kunnen vragen om de achternaam van de nieuwe echtgenoot aan hun kinderen toe te voegen
Eindelijk wie is geboren in het buitenland en de Italiaanse nationaliteit heeft gekregen, kan verzoeken om de achternaam die hij in het buitenland had te houden.

Video: Laura strijdbaar voor dubbele achternaam bij kinderen