Babybonus en Kredietfonds voor pasgeborenen


Van de "Baby Bonus" tot het "New Born Credit Fund": alles wat u moet weten voordat u zich aanmeldt

In Dit Artikel:

Er is de afgelopen maanden veel gesproken baby bonus, onder de maatregelen ter ondersteuning van de families waarop we zoveel vragen van onze "pianetine" hebben ontvangen.
LEES OOK: bonus voor pasgeborenen op Sicilië en Toscane
Ooit was dit het instrument waarmee de Gewesten tot 2011 aan gezinnen met een laag inkomen werden toegekend een niet-restitueerbare bonus van 1000 euro voor de nieuwe aankomst. Toen bleek dat het geld ongecontroleerd was uitbetaald en veel gezinnen hadden het gebruikt zonder de vereiste benodigdheden te hebben.
Dus om dezelfde ervaring niet te herhalen zou alles in de "Kredietfonds voor pasgeborenen", opgezet om de toegang tot krediet aan te moedigen voor gezinnen met een nieuw kind geboren of geadopteerd, door de uitgifte van garanties aan banken en financiële tussenpersonen (wetsdecreet nr. 185/2008 - artikel 4, lid 1 en 1bis).
LEES OOK: de sociale kaart voor gezinnen in moeilijkheden komt eraan
Het Fonds staat toe dat het wordt toegekend aan gezinnen een lening die binnen 5 jaar aan de bank moet worden terugbetaald met maandelijkse termijnen van maximaal € 5000 voor elk ongeboren kind, zonder inkomensbeperkingen. Deze drempel varieert in het bijzonder van regio tot regio. Er moet dus worden opgemerkt dat deze drempel wordt bepaald door de aankondiging van de regio waartoe het behoort.
De banken en financiële intermediairs die deelnemen aan het initiatief hebben toegezegd een vast jaarlijks kostenpercentage (JKP) toe te passen op de door het Fonds gegarandeerde leningen, niet meer dan 50% van het gemiddelde totale effectieve percentage (TEGM) voor persoonlijke leningen dat van kracht is. op het moment dat de lening wordt toegekend.
LEES OOK: Het "Decree of doing" en hulp aan gezinnen

bonus baby-bottom-credit-new-nati_1


In ieder geval hebben kredietinstellingen recht op de lening, omdat de aanwezigheid van de garantie van het Fonds een gefaciliteerd percentage toestaat, maar de families niet ontslaat van de verplichting tot terugbetaling op de afgesproken termijnen.
De aanvraag voor toegang tot het pasgeboren fonds het moet uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar aan de bank worden gepresenteerd tot die van geboorte of adoptie van het kind.
Verdere informatie is te vinden op deze website

Video: Robin Fransman: Nederlandse pensioenen lopen enorm risico