Hoe onafhankelijke kinderen te laten groeien


Hoe autonomie aan kinderen te leren? De relatie met ouders en de Montessori-methode zijn van fundamenteel belang om kinderen voor te lichten over autonomie en hen te helpen hun onzekerheden te overwinnen

In Dit Artikel:

Hoe autonomie aan kinderen te leren

Het belang van autonomie bij kinderen is een van de onderwijsprincipes die moeders altijd in gedachten hebben, maar vaak niet weten hoe te onderwijzen. Het onderwerp heeft een zeer brede toepassing, van tafel naar tafel voor de kleintjes, naar autonomie bij het managen van taken voor volwassenen. maar hoe autonomie aan kinderen te leren?

In bepaalde stadia van de groei van kinderen vormt de bereikte mate van onafhankelijkheid een keerpunt. Een voorbeeld is de toegang tot de kleuterschool waar kinderen bijvoorbeeld zelfstandig moeten kunnen eten. Lagere school vereist andere niveaus van autonomie: kinderen moeten zelf weten hoe ze de biefstuk moeten snijden, zichzelf in de badkamer moeten schoonmaken en in staat moeten zijn om voor hun bezittingen te zorgen. naar om autonomie te leren toon gewoon een voorbeeld en corrigeer ze als ze verkeerd zijn of een andere voorbereiding nodig hebben?

Leid genderstereotypen op

8 fouten die niet gemaakt moeten worden bij het opvoeden van kinderen (8 afbeeldingen) Kinderen opleiden is geen eenvoudige taak. Hier zijn acht fouten die niet gemaakt moeten worden

De leer van Maria Montessori

Onder de pedagogische referenties die de leer van autonomie tot een van de hoekstenen hebben gemaakt, behoort zeker Maria Montessori. In zijn scholen liet hij de deurklinken zakken, koos voor kindvriendelijke meubels en testte geschikte gereedschappen voor kleine handen, evenals een interessant repertoire van educatieve hulpmiddelen gebaseerd op het concept van verbeter jezelf. In zijn boeken liet hij tips en stof tot nadenken achter die nog altijd actueel zijn. Het voorbeeld van de werper vol met water is aanzienlijk. Als een kind water morst om het uit een volle kan te gieten, hoe reageren we dan? Op dit moment willen we het misschien graag opnemen met een zin als: "Wees voorzichtiger!" Of "Giet het goed!", Maar Montessori vroeg ons: "Heb je hem geleerd om het goed te schenken?"

Denken aan het kunnen onderwijzen van autonomie aan kinderen door ze te corrigeren waar ze verkeerd zijn, riskeert een emotionele toestand te creƫren onveiligheid als ze nog niet zijn opgeleid over hoe te doen.

Aandacht voor instructies

Ze moeten worden gegeven door te slagen reden vanuit het oogpunt van een kind, met de moeilijkheden kleiner te zijn dan wij, minder kracht en minder ervaring te hebben. De juiste acties moeten stap voor stap worden uitgelegd, ze opsplitsen in fasen. In sommige gevallen kunnen we voor de oudere een hulp voorbereiden, zoals een lijst die bij de balie moet hangen met de noodzaak om elke dag in een map te worden gestopt.

Huiswerk: hoe leer je ze om ze onafhankelijk te doen

Autonomie is een capaciteit die niet alleen van toepassing is op praktische handelingen zoals het gieten van water uit een kruik of het zelf klaarmaken van de map, maar ook dient om zonder begeleiding thuis te komen, zich in een nieuwe school te vestigen, voor jezelf te zorgen in een zomerkamp of gewoon op reis zonder in verwarring te raken of angst bij de ouders te veroorzaken. Juist de relatie met ouders is de belangrijkste stap voor om autonomie aan onzekere kinderen te leren.

Wanneer ouders hun kinderen vertrouwen en uitleggen hoe ze te verplaatsen de verovering van autonomie het is een zeer nabije bestemming.

Video: STORY: Ouwehoeren op De Kaap